Siêu Tốc 10-15 Ngày

Hôm nay:

[tintuc]

Bảng chuyển đổi size giày Mỹ và VN (châu Âu)

Cỡ giày nam Cỡ giày nữ
Mỹ Việt nam(Châu âu) Mỹ Việt nam (Châu âu)
6 39 4 35
6.5 39 4.5 35
7 40 5 35-36
7.5 40-41 5.5 36
8 41 6 36-37
8.5 41-42 6.5 37
9 42 7 37-38
9.5 42-43 7.5 38
10 43 8 38-39
10.5 42-44 8.5 39
11 44 9 39-40

 [/tintuc]